نظرات

دكتر فرشته فرهي22 اردیبهشت 1395 - 00:00

لطف و كمكي كه افراد اين مركز به بيماران مي‌كنند، هميشه مورد سپاس بستگان اين افراد بوده و مطمئن هستم كه ايشان هميشه در زندگي فردي خود موفق خواهند بود.


زهره ساماني05 فروردین 1395 - 00:00

بايد براي بوجود آوردن اين چنين مركزي براي سالمندان به خود بباليد سرويس عالي، پرستاران بسيار مهربان و متوجه اين عزيزاني كه بي نهايت محتاج محبت و مراقبت هستند. مادر ما اينجا واقعا خوشحال و راضي است و به من مي‌گويد كاش زودتر اينجا آمده بود اين جمله گوياي بسياري از چيزهاست.برايتان آرزوي موفقيت بيشتر دارم. با سپاس از همه زحمات دست اند كاران مركز سالمندان فرزانگان


توتونچي/هدايتي19 اسفند 1394 - 00:00

يك دنيا تشكر از كليه خانمها و آقاياني كه اينجا زحمت مي‌كشند.من واقعاً از توجه و مهرباني همه شما تشكر مي‌كنم و فوق العاده راضي هستيم از سرويس مركز فرزانگان.